Jakub Ślusarczyk

Jakub Ślusarczyk

Trafiłeś na portfolio / stronę firmową Jakuba Ślusarczyka - grafika / projektanta. Przedstawiony jest tu szereg prac z zakresu, projektowania graficznego, stron internetowych i CI.

Forum Seating

OPIS

Redesign marki Forum Seating w ramach pracy dla Grupy Nowy Styl.
Założeniem projektu było odświeżenie marki i dostosowanie do standardów grupy, została zmieniona kolorystyka znaku na czerń, główny krój pisma używany wewnątrz marki został zmieniony na font Gotham. W ramach redesignu zostały odświeżone ikony, projekt ich został dopasowany do dzisiejszych standardów, zakończony kwadratową ramką. Oprócz tego zaprojektowałem serię katalogów wizerunkowych i wizerunkowo-technicznych, dla marki Forum Seating oraz dla poszczególnych produktów.

KLIENT

NowyStyl.