Jakub Ślusarczyk

Jakub Ślusarczyk

Trafiłeś na portfolio / stronę firmową Jakuba Ślusarczyka - grafika / projektanta. Przedstawiony jest tu szereg prac z zakresu, projektowania graficznego, stron internetowych i CI.

Forum Seating

OPIS

Redesign marki Forum Seating w ramach pracy dla Grupy Nowy Styl.
Założeniem projektu było odświeżenie marki i dostosowanie do standardów grupy, została zmieniona kolorystyka znaku na czerń, główny krój pisma używany wewnątrz marki został zmieniony na font Gotham. W ramach redesignu zostały odświeżone ikony, projekt ich został dopasowany do dzisiejszych standardów, zakończony kwadratową ramką. Oprócz tego zaprojektowałem serię katalogów wizerunkowych i wizerunkowo-technicznych, dla marki Forum Seating oraz dla poszczególnych produktów.

KLIENT

NowyStyl.

DEWELOPERSKIE 24

OPIS

Deweloperskie24 projekty przygotowane dla dewelopera mieszkań.

Zadaniem było zrealizowanie 12 stronicowej broszury informacyjnej, papieru firmowego, wizytówek oraz teczki. Całość wykonana została w oparciu o funkcjonującą koncepcję strony internetowej. Znak graficzny został dostarczony przez klienta. Idea zrealizowanych projektów była odpowiednia kompozycja wizualna oraz przejrzystość i czytelny przekaz zamieszczonych treści.

KLIENT

Deweloperskie24.